Home > Shopping > Fashion > Hongyi Plaza
Hongyi Plaza

Add:299 Nanjing Rd E., near Sichuan Rd M.

Tel:021-6352 5333

Time:10am-10pm

2012-07-20