Home > Shopping > Fashion > Lilli\'s Shanghai (Hongqiao showroom)
Lilli\'s Shanghai (Hongqiao showroom)

Add:The Gatehouse, Dong Hu Villas, 1985 Hongqiao Road, Gubei/Hongqiao, near Longxi Road

Tel:6270-1585

Time:9:30am-6pm

Website:http://www.lillishanghai.com

Fax:6270-1585

2012-07-19