Home > Shopping > Grocery > Tesco (Zhongxing)
Tesco (Zhongxing)

Add:396 Zhonghuaxin Rd

Tel:021-6629 9052

Time:7am-10:30pm

Credit Cards Accepted

2012-08-23