Home > Shopping > Grocery > Tesco (Jinxiu)
Tesco (Jinxiu)

Add:3218 Jinxiu Rd

Tel:021-5853 6322

Time:7am-10:30pm

Credit Cards Accepted

2012-08-23